Kultura ON! Włącz się w działanie!

to projekt, który realizuje Centrum Kultury w Polkowicach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania ośrodka kultury w życie społeczności lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gminy.

17 czerwca 2021 roku, podczas Giełdy Inicjatyw Gminy Polkowice, mieszkańcy zgłosili aż 9 inicjatyw! Pomysłodawcy zaprezentowali swoje inicjatywy, następnie komisja (w składzie: Tomasz Ignalski – animator Narodowego Centrum Kultury, Bartłomiej Kamiński – badacz, socjolog, Daniel Horoszczak – koordynator projektu z ramienia Centrum Kultury) wybrała do zrealizowania 4 najciekawsze – jedną z nich jest  inicjatywa „KTO PYTA, NIE BŁĄDZI! KTO PYTA, TEN RZĄDZI! – innowacyjny projekt, który zakłada publikację na utworzonej stronie internetowej interaktywnego podręcznika Project Origin oraz zorganizowanie cyklu spotkań pn. „Warsztaty wiedzy” dla młodzieży i rodziców. Spotkania będą dotykały obszarów dotyczących umiejętności krytycznego myślenia, radzenia sobie z wszechobecnym szumem informacyjnym oraz poznawania świata poprzez różne zmysły. W tym poznawania, w jaki sposób możemy wybierać dla siebie ważne kulturowo treści, jak podnosić swoje kompetencje kulturowe, jednym słowem jak korzystać z dóbr kulturalnych. Celem inicjatywy jest wsparcie młodych ludzi w ich rozwoju, podniesienie ich kompetencji kulturowych.